طراحی صنعتی

فارغ التحصیل در رشته علوم معماری جایزه طراحی را دریافت کرد

طراحی این صندلی طی دوره “ARCH 702” که یک دوره پیشرفته معماری می باشد تحت نظر پروفسور “Wes McGee” انجام شد.
جهت تولید نهائی این صندلی از “CNC” با پنج محور در بخش آزمایشگاهی کالج تابمن استفاده شده است . در طراحی و تولید صندلی “Stratum” تمامی سعی بر عملکرد صحیح و استفاده از مواد و مصالح با نمای طبیعی بوده است .
فرم یگانه این صندلی و ظرافت بصری آن از نحوه قوس دادن به لایه های چند لائی ایجاد شده است و به این ترتیب ویژگی خاصی در فرم و عملکرد این صندلی داده است. در نهایت استقرار این صندلی روی سه پایه بر روی زمین برجستگی خاصی برای طراحی این صندلی با سطوح نرم ایجاد نموده است ، ضمن آنکه کلیت این صندلی احساس لطیفی را به بیننده منتقل می نماید.

آمار کالو “Ammar Kalo” به دلیل طراحی و تولید این صندلی، درجه آرشیتکتی در تمرکز بر تکنولوژی دیجیتال و متریال مصرفی از کالج “Taumbman” را دریافت نمود.
او پس از پایان تحصیلاتش استودیو طراحی و معماری خود را با این هدف که همواره کیفیت یک تولید تک ساز (صنعت دستی) را حفظ نماید در زمینه استفاده از تولید دیجیتال لوازم دکوراسیون تاسیس نمود.

تشریح چگونگی طراحی انجام شده :
برای این طراحی عوامل زیادی مورد توجه قرار گرفته است تا بتواند به لحاظ فرمی کیفیت نهائی خوبی را کسب نماید . از توجه به شکل سینوسی بدن انسان تا استفاده از مطالعات آرشیتکت معروف نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم “Hector Guimard” در زمینه زیبائی شناسی قوسی شدن فرم سنگ ها در اثر برخورد با عوامل طبیعی.

در اینجا طرح یک صندلی از کالاهای طراحی شده توسط “هکتور” به منظور توجه به تاثیر نظرات این آرشیتکت در عملکرد “کالو” می آوریم :
علاوه بر الهام از مطالعات و سبک “هکتور” ، درهم پیچیدن قطعات در طراحی صندلی “STRATUM” از مطالعات مذهبی طراح نیز نشات گرفته است . البته علاوه بر مشخصات ویژه ای که در طراحی بی همتای این صندلی ذکر شد می باید از خصوصیات فنی آن نظیر تاشو بودن نیز سخن گفت که حجم اشغالی آنرا به کمتر از نصف تقلیل می دهد و حمل و نقل آنرا نیز بسیار تسهیل می کند .

مورد اصلی در طراحی این صندلی نیاز به استفاده از نوعی ویژه از چند لائی لامینیت شده است .مهمترین بخش های این صندلی لبه های آن است و طرح موجی کف و پشت آن که در هم حرکت می کنند و با هم درگیر هستند اندازه این بخش هائی که در هم حرکت می کنند می باید بسیار دقیق و نیز با تلرانس مشخص تولید شود و این شاید مهمترین مشخصه طراحی قوی این صندلی می باشد .