دانش، هنر صنعت

انواع مکانیزم های صندلی اداری

در مطلب زیر در یک راهنمای کوتاه انواع اصلی مکانیزم های صندلی اداری را برایتان توضیح داده ایم تا بتوانید به خوبی انواع اصلی مکانیزم ها را تشخیص داده و مورد استفاده قرار دهید.

یک صندلی اداری ارگونومیک باید برای داشتن ویژگی های مطلوب از نظر استاتیکی و دینامیکی قابل تنظیم باشد. قابلیت هایی که انجام برخی حرکات را برای کاربر آن فراهم کرده و از مشکلاتی مانند سنگینی پا و درد عضلات و… جلوگیری می کند.

ما می توانیم انواع مکانیزم ها را طبق قانون ارگونومی به اجزای زیر دسته بندی کنیم:

مکانیزم های صندلی اداری

۱. مکانیزم شیب (TILT)

همانطور که از اسم آن پیداست، این مکانیزم می تواند باعث ایجاد شیب در قسمت بالایی صندلی شود. صندلی هایی این مکانیزم را دارند که در آنها قسمت پشتی صندلی و نشیمن آن به صورت کاملا یکپارچه هستند. یعنی زاویه میان صندلی و پشتی آن در حین استفاده از این مکانیزم تغییری نمی کند و به همین دلیل است که این مکانیزم در تعداد کمی از صندلی ها استفاده می شود و برای استفاده به صورت حرفه ای و فشرده توصیه نمی شود.

در این مکانیزم نوسانی و شیب دهنده تنظیمات زیر قابل انجام است:

تنظیم ارتفاع صندلی

قفل و باز کردن مکانیزم

تنظیم شیب صندلی و پاسخ مکانیزم براساس وزن کاربر

مکانیزم های صندلی اداری

۲. مکانیزم شیب زانو (TILT KNEE)

در مکانیزم شیب زانو محور چرخش جلوتر از مکانیزم شیب عادی است. این محور دقیقا در زیر زانو قرار دارد. این مکانیزم همواره در صندلی های دسته دار با کیفیت های بالاتر و نشیمن راحت تر مورد استفاده قرار می گیرد. تنظیمات این مکانیزم دقیقا شبیه مکانیزم شیب است.

مکانیزم های صندلی اداری

۳. مکانیزم موازی (SYNCHRONIZED)

مکانیسم موازی مکانیزمی است که در آن پشتی صندلی و نشیمن آن به صورت هماهنگ و موازی با هم حرکت می کنند. یعنی نسبت شیب آنها ۱ به ۲.۵ یا در برخی صندلی ها ۱ به ۲ است. به این معنی که با شیب گرفتن نشیمن به اندازه ی ۲ درجه پشتی آن ۲ درجه به سمت عقب شیب دار می شود. در این حالت صندلی حرکت بدن را به صورتی طبیعی و ارگونومیک حمایت می کند و حالتی پویا یا داینامیک دارد.

این مکانیزم برای صندلی هایی که به صورت حرفه ای و فشرده از آنها استفاده می شود مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات ارگونومیک به استفاده از صندلی هایی با مکانیزهای پویا توصیه می کند.

در مکانیزم موازی تنظیمات زیر قابل انجام است:

تنظیم ارتفاع صندلی

قفل و باز کردن مکانیزم

تنظیم شیب و شدت پاسخ براساس وزن کاربر

۴. مکانیزم خودوزنی (SElF WEIGHT)

این مکانیزم به گونه ایست که خود را با توجه به وزن فرد هماهنگ می کند و برای استفاده حرفه ای و مدام بسیار مناسب است.

این مکانیزم دارای تنظیمات زیر است:

تنظیم ارتفاع صندلی

قفل و باز کردن مکانیزم

مکانیزم های صندلی اداری

۵. مکانیزم غیر همزمان یا غیر موازی (ASYNCHRONOUS)

این مکانیزم که مخصوص صندلی های اداری است  پشتی صندلی و نشیمن آن را به صورت مستقل تنظیم می کند. این مکانیزم می تواند موقعیت مطلوب از نظر استاتیکی را پیدا کند اما تنها مشکل آن این است که امکان ایجاد شیب بر روی صندلی در این مکانیزم وجود ندارد و استفاده پویا از صندلی ممکن نیست.

در مکانیزم غیر همزمان تنظیمات زیر قابل انجام است:

تنظیم ارتفاع صندلی

تنظیم شیب صندلی

تنظیم شیب پشتی

این مکانیزم برای استفاده حرفه ای و فشرده مناسب است و امکان تنظیمی عالی در وضعیت نشسته به صورت استاتیک را فراهم می کند.

مکانیزم های صندلی اداری

۶. مکانیزم نشیمن لغزنده (SEAT SLIDER)

مکانیزم نشیمن لغزنده به شما کمک می کند که عمق نشیمن را کم و زیاد کنید. این مکانیزم برای صندلی های چندکاربره مخصوصا برای کاربران با قدهای متفاوت مناسب است.

مکانیزم های صندلی اداری

۷. مکانیزم شیب جلو (FORWARD TILT)

مکانیزم های همزمان یا موازی قدیمی اجازه می دهند که صندلی از صفر درجه (صندلی موازی با زمین) تا حدود ۸ تا ۱۰ درجه به سمت عقب مایل شود اما با وجود مکانیزم های شیب رو به جلو صندلی می تواند از ۳ تا ۵ درجه به سمت جلو خم شود. این باعث می شود که زاویه زانو از 90 درجه بیشتر شود.

این مکانیزم پویا باعث می شود گردش خون در پاها افزایش یافته و از بیماری سنگینی پاها نیز جلوگیری می کند.