طراحی صنعتی

مبلمانی برای دوستداران حیوانات

امروزه محل های زندگی فقط برای انسانها نیست ما محل ها را با حیوانات خانگی مشترک هستیم .
نحوه طراحی مبلمان خانگی می تواند به عنوان عاملی جهت ارتباط میان انسان و حیوان به کار آید .
مبلها به اندازه کافی تحریک کننده برای حس کنجکاوی حیوانات خانگی هستند .

در زندگی امروزی بشر بسیاری از انواع حیوانات در کنار انسان زندگی می کنند ، انسانها به این حیوانات مهر می ورزند و تعداد حیواناتی که بوسیله انسانها نگهداری می شوند روز به روز افزایش می یابد و به همین دلیل تعداد کارخانجاتی که در ارتباط با حیوانات خانگی تولید می کنند رو به افزایش است و به این ترتیب حیوانات خود را به عنوان یک همراه زندگی انسان تثبیت نموده اند .
در این همزیستی مهمترین وسیله مشترکی که میان انسان و حیوان به طور مشترک استفاده می شود مبلمان است ، این وسیله را هردو به طور مشترک استفاده می نمایند .

در طراحی این مبلمان ارتباط میان رفتار و احساسات حیوانات خانگی و نیاز های انسان در نظر گرفته شده است ، به این ترتیب این ارتباط بسیار آسانتر برقرار می گردد . با وجود این مبلمان محیطی آرامش بخش و پر احساس میان انسان و حیوان خانگی برقرار می گردد .

این تونل گربه ها که در مبل تعبیه شده است می تواند این احساس مشترک ارتباطی را ایجاد نماید .
بسیار دوست داشتنی خواهد بود اگر بتوانیم مبلمانی طراحی کنیم که همانگونه که ما از آن احساس آرامش می کنیم حیوانات خانگی هم از آن لذت ببرند .
چند نمونه دیگر از این محصولات:

تصویر 1
تصویر 1
تصویر 2

تصویر 2