فضای اداری

طرح های نوین در محیط های اداری، (بخش اول)

البته همه فضاهای اداری نمی توانند یکسان باشند ، برخی فضا ها روحیه جنگندگی کارکنان را کاهش می دهد و برخی دیگر ایشان را فعال و پر انرژی و خلاق نگاه میدارد .برای شرکت هائی مثل گوگل که کارکنانی با هوش ، خلاق و مطالبه گر می خواهند . می باید محیط اداریشان نیز با دیدگاههای رقابت برانگیز آماده کنند ، چرا که اکثر فعالیت های کارکنان تکراری و خسته کننده می باشد و برای حفظ نیروهای جوان و با هوش و دیدگاههای خلاق ایشان می باید بسیار هشیار بود و با ایجاد فضای مناسب ایشان را از یکنواختی و کسالت رها نمود .

راه های مختلفی وجود دارد که می توان محیط یک اداره را یاریگر کارکنان نمود . برخی از این ادارات را می توان با وسائل ورزشی متعدد تجهیز نمود ، تا به کارکنان کمک کند تا فشار کار روزانه را کاهش دهد و گردش خون ایشان را عادی نماید . برخی وسائل دیگر برای استراحت کامل وجود دارند به نحوی که احساس کنند در منزل هستند . در گروه دیگری به گونه ای طراحی می شوند که کارکنان را به تفکر و خلاقیت و شوخی و خنده تشویق می کند .

در زیر چند تصویر از دفتر مرکزی شرکت باربارین که یک گروه تبلیغات اینترنتی از نسل جدید است را مشاهده میکنید ، این شرکت برای دفتر خود طراحی خاصی را در نظر گرفته که مسلما در رشد سریع این شرکت تاثیر بسزائی داشته است.

فضای این دفتر در قسمت ورودی و رسپشن به نحوی مدرن تجهیز شده است و در عین مدرنیته سادگی از ویژگی های همه بخشهای این اداره است .

به غیر از سطوح میزها که به رنگ سفید هستند سطح کف و دیواره ها از طرح بلوط استفاده شده است .
توجه داریم که امروزه وسائل مورد استفاده کاهش یافته است و اکثر آنها درسخت افزارها و نرم افزار ها فشرده شده است ، به همین علت کارکنان به سادگی یک فضای صاف نیاز دارند به نحوی که با دیگر کارکنان نیز به سادگی ارتباطشان برقرار گردد .به همین دلیل طراح به این راه حل رسیده است که تمامی کارکنان از یک صفحه بدون پایان و امتداد یافته استفاده می نمایند ، این میز مثل یک سیم برق امتداد یافته است و همه کارکنان را به هم مرتبط می نماید .

محل های متعددی برای بحث و تبادل نظر ایجاد شده است ضمن آنکه به طور کامل نیز از بقیه فضا جدا نیستند . ضمن آنکه روکش مبلها نیز با رنگ های روشن و شاد جلوه خاصی به محل داده اند .

برخی از مواردی که در ادارات مورد مصرف دارند ، با آنچه که خانه را جذاب می نماید همپوشانی دارند و گروهی نیز اختصاصا برای ادارات مفید هستند ، به هر حال برخی اوقات باید کارکنان احساس کنند که درخانه دوم خود هستند . امیدواریم که اگر مواردی اضافه به نظر شما می رسد و یا در اداره خود اجرا نموده اید ، به این نوشته اضافه نمایید .