فضای اداری

طراحی مدرن برای ادارات امروز

تصویر اول

تصویر دوم

تصویر سوم

تصویر چهارم

تصویر پنجم

تصویر ششم

تصاویری از یک پروژه مدرن اداری
تصاویری از یک پروژه مدرن اداری

نحوه استقرار کارکنان

چشم اندازی که کارکنان با آن مواجه می باشند

ورودی طراحی شده

نمائی دیگر از محل استقرار کارکنان

محلی جهت استراحت و تفریح کارکنان

دورنمای چشم نواز این محل .

در این قسمت اهمیت نورپردازی در
در این قسمت اهمیت نورپردازی در

طراحی زیبا با تلفیق رنگهای طلائی و مشکی

مشابهت نورپردازی با فرمی که در رنگ آمیزی و طراحی دیوار استفاده شده است

این هم نمائی دیگر از این طراحی زیبا ، به رنگ آمیزی هماهنگ میز هم توجه نمایید .

در ورودی نیز با هماهنگی کامل از رنگ طلائی بهره گرفته شده است .

این هم بخش ورودی و پذیرش و استراحت می باشد ، باز هم به نحوه نورپردازی و رنگ های انتخاب شده ، توجه نمایید .

نمائی دیگر از محل پذیرش و استراحت .

باز دیگر یک فضای کاری مدرن با
باز دیگر یک فضای کاری مدرن با

سالن اوپن محل استقرار پرسنل ، به انتخاب رنگ ها و همچنین نورپردازی توجه نمایید.

به نظر می رسد که محل استراحت ورودی با وسائل کلاسیک چیدمان شده است ، اما مغایریتی در هارمونی با سایر عوامل احساس نمی شود ، به نظر شما علت چیست ؟

تلفیق محل کار و مطالعه به زیبائی صورت گرفته است .

این هم نمائی دیگر از نحوه استقرار کارکنان .

در طراحی امروز مکانهای کاری ، آرامش و آسایش کارکنان به عنوان اصل اولیه مورد نظر قرار می گیرد =.

این هم محل دیگری جهت تمدد اعصاب پرسنل .

نمائی از محل آموزش و پژوهش

محل دیگری جهت نمایش فیلم های مختلف آموزشی، تبلیغی و تفریحی .

نوشته های مشابه