معماری حافظیه

امروز 20 مهر ماه روز بزرگداشت حافظ است. شاعری که سال های سال با باز کردن دیوانش و خواندن غزلیاتش حال دلمان خوب شده است. تصمیم گرفتیم در چنین روزی سفری مجازی به آرامگاه لسان‌الغیب داشته باشیم و شما را با خود همراه کنیم.

آرام جان و مونس قلب رمیده‌ای
از دامن تو دست ندارند عاشقان

کاربرد شیشه رنگی در معماری از گذشته تا امروز (2)

در طول تاریخ شیشه های رنگی بخشی از معماری سنتی ایران و هم چنین کشور های دیگر بوده است. یکی از المان های مهم برای طراحی فضای داخلی دلپذیرتر و هم چنین نمای زیبای ساختمان در گذشته شیشه های رنگی بوده اند. در مطلب پیش  درباره شیشه رنگی در معماری سنتی ایران و کاربرد ویژه آن در تابستان گفتیم و در این مطلب نحوه استفاده از شیشه رنگی در معماری مدرن و معاصر جهان را بررسی می کنیم با مرور نمونه هایی شاخص.