فضای اداری

راهروهای معلق، گریز از یکنواختی وضعیت استقرار کارکنان در محیط ادارات

آقای زالوسکی “zalewski” معمار لهستانی ، متخصص در طراحی شرکتها ، یک راهکار سریع و دست یافتنی را برای حل این مشکل ارائه نموده است!یک راهروی باریک معلق که چند بخش یک سازمان را به هم متصل می نمایدو به کارکنان این امکان را می دهد که در فرصت های مناسب در این راهرو سبز پوشیده از چمن قدم بزنند.

این راهرو از همه طرف مورد حفاظت قرار دارد. قدم زدن در این گذرگاه ضمن آنکه بسیار فرح‌بخش می باشد ، در حقیقت قسمتی از تابش نور به حیاط پائین دست را محدود می کند .همچنین از بعد دیگر از نگاه پائین به بالا منظره زیبائی را ایجاد می نماید .

گرچه ممکن است که این ایده در اجرا با محدودیت هائی مواجه باشد لیکن از دیدگان کارکنان که امکانی برایشان ایجاد می شود که از وضعیت تکراری و کسل کننده ساختمانهای اداری خارج شوند ، مسلما قابل تقدیر و تشکر می باشد . ( نقل از سایت bored panda )

نوشته های مشابه