ادامه مطلب
راهنمای خرید

چطور بهترین صندلی اپن آشپزخانه را انتخاب کنیم؟

پیدا کردن یک صندلی اپن آشپزخانه می تواند تا حدودی چالش برانگیز باشد چون برای یک انتخاب شخصی و عالی باید عوامل زیادی را در نظر بگیرید.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
راهنمای خرید

صندلی اپن و انواع آن

مشخصه بارز صندلی های اپن ارتفاعشان است. صندلی های اپن و کانتر از سایر صندلی بلندترند (ارتفاعشان از 60 تا 80 و گاهی 90 سانتی متغیر است)

ادامه مطلب