5 نکته مهم در طراحی فضای کار

5 نکته مهم در طراحی فضای کار

امروزه شرکت‌ها و محیط‌های کار مکان‌های بسیار مهمی هستند که اکثر ما هرروزه مقدار زیادی از وقت خود را در آن می‌گذرانیم. بنابراین چگونگی طراحی داخلی آن‌ها اهمیت بسیاری دارد و در روحیه کارکنان و در بازدهی و بهتر کار‌کردن آن‌ها نیز می‌تواد تاثیر زیادی داشته‌باشد. در این مقاله به پنج نکته کوچک اما تاثیرگذار در طراحی محیط کار می‌پردازیم.