نمایشگاه و غرفه سازی

چند نمای کلی از غرفه کشور های مختلف در اکسپو میلان 2015

↑ غرفه کشور افغانستان

↑ غرفه کشور بلژیک

↑غرفه کشور چین

↑غرفه کشور فرانسه

↑غرفه کشور آلمان :

↑ غرفه کشور ایتالیا

↑ غرفه کشور ژاپن

↑ غرفه کشور کویت

↑ غرفه کشور مالزی

↑غرفه کشور مکزیک

↑غرفه کشور قطر

↑غرفه کشور روسیه

↑غرفه کشور تایلند

↑ غرفه کشور امارات متحده عربی

↑ غرفه کشور آمریکا

↑غرفه کشور ویتنام

و در پایان غرفه کشور جمهوری اسلامی ایران