فضای اداری

قهرمانان کاغذی!!

یکی از کارکنان شرکتی از دیوار صاف و خسته کننده ای که مدتها بود در برابرش قرارداشت دلگیر بود ، او موضوع و راهکاری که رای حل آن در نظر داشت با رئیسش در میان گذاشت و خوشبختانه رئیس هم با نظر او موافقت نمود .

از دیواره ساده و کسل کننده ای که هر روز بیش از هشت ساعت روبرویش نشسته بود ، خسته شده بود و باید تغییری ایجاد میکرد.فکری خلاقانه نیاز داشت.

ایده اصلی ، اجرای طرح سوپر قهرمان ها به صورت شبکه های خانه خانه با استفاده از کاغذ های رنگی بر روی دیوار بود .تعداد زیادی از این کاغذ های رنگی موجود مانده بود که تقریبا غیر قابل استفاده بود و حدود 9000 تای دیگر هم خریدند.

گروهی از همکاران داوطلب شدند که تعطیلات آخر هفته را برای اجرای این طرح کمک کنند .از شروع تا خاتمه کار یک روز کامل از 10 صبح تا 5.30 بعد از ظهر وقت گرفت.

و به این ترتیب با همکاری همه دوستان ، با هزینه ای اندک و البته با چاشنی خلاقیت ، تفاوت چشمگیری در محیط این محل کار ایجاد گردید .کاری که بسیار آسان و سریع انجام شد.همه ما نیز میتوانیم با کمی تفکر و جرات داشتن ،تحولی شگرف در محیط کار خود ایجاد کنیم.محیطی که مفید ترین ساعات عمر خود را در آنجا میگذرانیم.

نوشته های مشابه