فضای اداری

طرح های نوین در محیط های اداری، (بخش دوم)

راه های بسیاری برای اینکه چنین فضائی برای کارکنان فراهم گردد ، وجود دارد. ایجاد فضاهای ورزشی نشاط آور با وسائل مناسب که البته فشارهای روحی کارکنان را کاهش می دهد و گردش خون ایشان را به جریان مناسب می اندازد. می دانیم برای کسانی که همواره پشت یک میز کار نشسته اند ایجاد تعادل در گردش خون بسیار مورد نیاز است .

مکانهای دیگری برای استراحت کردن ایجاد می شود ، به نحوی که شخص احساس کند که در خانه اش مشغول به کار است . فضاهای دیگر به گونه ای طراحی می شوند که کارکنان تشویق شوند که در حال خنده و شادی ، خلاقیت های خودرا بروز دهند .

در بعضی دیگر از این ایده ها محل کار با محل هائی که برای تفریح و لذت بردن طراحی می شوند همپوشانی پیدا می کنند ، که همه ما اینگونه محل ها را در ذهن داریم و به گونه ای جداگانه نیز به آنها خواهیم پرداخت ، اما خصوصیت اصلی این اماکن به گونه ای است که احساس در خانه بودن و یا بدون مسئولیت کاری بودن را در کارکنان القا می نماید .

امیدواریم که شما طراح عزیز هم طرح های اینچنین را که در ذهن دارید و یا که طراحی نموده و شاید هم به اجرا درآورده باشید ، برای ما ارسال نموده و همچنین نظرات مثبت و یا منفی خود را در مورد اینگونه محل های کاری ، اعلام نمایید .

در این مقاله به دفتر کار شرکت گوگل در زوریخ رفته ایم ، برخی از تصاویر شاید در نگاه اول به هیچوجه یک محل کار را تداعی ننماید ، لیکن همگی متعلق به این دفتر کار هستند که 12000 مترمربع زیر بنا دارد و در زوریخ یکی از شهرهای مهم کشور سوئیس واقع است و از سال 2008 نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است .

امیدواریم که ارائه اینگونه نمونه های اجرا شده در جهان به تدریج امکان تغییر پارادیم های طراحان داخلی در کشورمان را ایجاد نماید و البته در وهله بعدی تفکرمدیران تصمیم گیرمان را نیز به تغییراتی که در جهان در زمینه چگونگی شکل دهی به مکانهای کاری ایجاد شده است جلب نماید و این مهم البته که با آگاهی و تلاشهای فرهنگی معماران و طراحان داخلی و کوشیدن در جهت ارائه طرح های خلاقانه امکان پذیر می باشد .

البته باید توجه داشت که الگوبرداری از اینگونه موارد ، همچون سایر امور می باید که با توجه به فرهنگ و سنتهای هر منطقه و لحاظ نمودن آنها ، به اجرا در آید ، با توجه به اینکه الگوهای فعلی نیز از جوامع غربی به عاریت گرفته شده اند و با الگوهای فرهنگی ما تطابق چندانی ندارند .

در اینجا لازم است که معرفی کوتاهی از شرکت طراح ارائه کننده این دفتر کار زیبا داشته باشیم :
Camenzind Evolution یک استودیوی طراحی سوئیسی می باشد ، که برنده جوایز معتبر جهانی از قبیل جایزه RIBA شده است ، این استودیوی سوئیسی در سرتاسر جهان فعال می باشد ، نسل جدیدی از معماران و طراحان جوان را گردآورده و پایگاهی برای کارهای نوآورانه و عرضه طرح های منطبق با نبوغ ایجاد نموده است . استودیوی کامنزیند به وسیله این متفکران جوان ، کلیه فرآیند ها و استاندارد های طراحی موجود را به چالش کشیده و با موفقیت راه حل های هوشمندانه ای را جهت حل مسائل مشتریان بزرگ خود در سرتاسر جهان ارائه نموده است .