تابستان

شهریورگان

شهریورگان
شهریورگان

شهریورگان چیست؟

شهریور که ریشه واژه ای آن به «خشتر وئیریه» می رسد یکی از امشاسپندان یا فرشتگان بزرگ در دین زرتشت است. معنی خشتر وئیریه پادشاهی کشور آرزوها است. این فرشته که مرد است در این دنیا نگهبان «ایوخشست ها» یا همان فلزات (طلا و نقره و …) و هر چیزی که از فلزات ساخته می شود مانند سلاح و … است. شهریور در دنیای ماورایی نماینده قدرت و شهریاری اهورا مزدا. از طرف دیگر شهریور را فرشته شهریاری و اراده بر نفس هم می دانند. گل «نازبانو» را نیز گل ویژه این ماه می خوانند.

جشن شهریورگان

جشن شهریورگان، برای ایرانیان باستان مانند دیگر جشن ها با ستایش خداوند شروع می شد و با شادی همراه بود. از ویژگی های خاص این جشن اما این بوده که بینوایان خوراک می دادند دلیل این نیکوکاری هم این است که شهریورگان به نوعی روز پایانی برداشت های تابستانی بوده و کشاورزان به این شکل از نعمت ها سپاسگذاری می کردند. در شهریورگان در خانه ها آتش بر پا می شده است و این جشن هنوز در مناطقی از کرمان پابرجاست.
شهریورگان
شهریورگان

زادروز کورش بزرگ

گرچه هیچ سند تاریخی از زادروز کوروش وجود ندارد اما برخی با تطبیق دادن شخصیت اساطیری کی داراب و کوروش و افسانه ای که فردوسی از داراب روایت کرده است، زادروز کوروش را همان زادروز داراب یعنی شهریورگان دانسته اند. گفته شده مانی نیز در شهریورگان چشم از جهان فروبسته است.

روز پدر

برپایه اصول دین زرتشت رسم نبوده است که روزی برای بزرگداشت کسی نامگذاری شود. چرا که هر روز نامی از نام های ایزد را داشته است اما اخیرا انجمن موبدان زرتشتی با مشورتها و پژوهش هایی که انجام داده روزهایی از سال را به نام عشق، مادر یا حیوانات در گاهشمار خود نام گذاری کرده است و روز شهریورگان را هم که نماد تسلط بر نفس و غیرتمندی است به عنوان روز پدر برگزیده است.