سبک زندگی

رویای زندگی در محلی زیبا و دور از شهرها

به همین دلیل همه ما که در شهر های بزرگ ساکن هستیم یک آرزوی اصلی داریم که تمامی عمر را نیز در حسرت آن می گذرانیم و بعضی از ما گاه این فرصت را می یابیم که چند روزی در سال را به دامن مادر طبیعت بازگشته و کمی تمدد اعصاب نماییم .

اینگونه مکان ها می توانند بسیار متنوع و متفاوت باشند. در اینجا برخی از مناظری که یک جذابیت مشترک دارند انتخاب شده اند ، این جذابیت مشترک را در یک نگاه خواهید یافت .

مناظری زیبا از کوه های رومانی و کلبه ای که بر فراز آن ایستاده است.

کلبه ای در دامنه کوه احاطه شده بوسیله چمنزارها و گلهای وحشی زیبا.

منظره ای مسحور کننده در جزایر فارو .

این هم خانه ای به غایت رویائی به رنگ سرخ در نروژ.

و خانه ای در میان رودخانه درینا در صربستان .

ممکن است زندگی با بهترین شرایط در یک شهر پیشرفته برای خیلی ها مطلوب و خواستنی باشد اما همین گروه نیز در رویاهای خود خانه ای کوچک به دور از هیاهوی شهر را آرزو می کنند. خانه هایی با شرایط آرمانی در میان جادوی طبیعت با پنجره هایی رو به نمایش قدرت خداوند در رنگ آمیزی زیبایی های جهان.