ادامه مطلب
راهنمای خرید

راهنمای انتخاب و خرید میز تلویزیون

یکی از موارد مهم در دکوراسیون داخلی منزل میز تلویزیون است. هر تلویزیونی به میز خاص خود نیاز دارد بسته به نوع، اندازه و رنگ تلویزیون میز تلویزیون نیز تغییر می کند. گذشته از این باید دکوراسیون داخل خانه را نیز مورد توجه قرارداد به نحوی که نوع، رنگ و اندازه میز تلویزیون با سایر لوازم و اجزای خانه متناسب باشد و هارمونی خوبی ایجاد کند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
طراحی صنعتی

چند نمونه از میزهای تلویزیون مدرن

امروزه میز تلویزیون دیگر به آن شکل سنتی اش مورد استفاده نیست و به چاس آنها افراد به میزهای تلویزیون مدرن روی آورده اند.م

ادامه مطلب

ادامه مطلب
راهنمای خرید

راهنمای خرید میز تلویزیون

با دیواری شدن تلویزیون ها خیلی ها فکر کردن کار میز تلویزیون هم تمام است. اما مرور زمان نشان داد که میز تلویزیون برای خیلی ها بیشتر از نگه دارنده تلویزیون است. میز تلویزیون دکوراسیون را تکمیل می کند و بدون وجود آن جای خالی «یک چیزی» در اتاق نشیمن حس می شود.

ادامه مطلب