ادامه مطلب
راهنمای خرید

راهنمای خرید میز تلویزیون

با دیواری شدن تلویزیون ها خیلی ها فکر کردن کار میز تلویزیون هم تمام است. اما مرور زمان نشان داد که میز تلویزیون برای خیلی ها بیشتر از نگه دارنده تلویزیون است. میز تلویزیون دکوراسیون را تکمیل می کند و بدون وجود آن جای خالی «یک چیزی» در اتاق نشیمن حس می شود.

ادامه مطلب