پارتیشن یونیکا

پارتیشن یونیکا، تک جداره و بدون فریم از گروه پارتیشن های تک جداره است. از ویژگی های این پارتیشن ایجاد فضاهایی تمام شیشه ای، با دید 360 درجه، بدون وجود هیچگونه فریمی در دیواره ها است.