اتاق خواب

مکان مناسب تختخواب بر اساس اصول فنگشویی در اتاق خواب

بر طبق اصول فنگشویی در اتاق خواب تختخواب مهمترین وسیله و نمایانگر شخصیت شما است. کافی است به این نکته فکر کنید که چند ساعت از شبانه روز را در تختخواب خود می گذرانید و به این نتیجه خواهید رسید که بیش از هر مکان دیگری به آنجا وقت اختصاص می دهید و زمانی که در تختخواب هستید معمولاً می خوابید و در این حالت چون بی حرکت هستید بیشتر در معرض انرژی محیط اطراف خود قرار می گیرید. بنابراین مکان تختخواب شما بر روی ضمیر خود آگاه و ناخودآگاه شما تأثیر می گذارد.  در ادامه چندین نکته در راستای تعیین بهترین مکان ممکن تختخواب برای داشتن اتاقی فنگشویی شده را مورد بررسی قرار می دهیم

بر طبق اصول فنگشویی در اتاق خواب تختخواب مهمترین وسیله و نمایانگر شخصیت شما است. کافی است به این نکته فکر کنید که چند ساعت از شبانه روز را در تختخواب خود می گذرانید

موقعیت فرماندهی

موقعیت فرماندهی برای تختخواب بر اساس اصول فنگشویی در اتاق خواب جایی است که اگر فردی بر روی تخت دراز کشیده باشد می تواند در اتاق خواب را ببیند. قوانینی وجود دارد که مستقیماً با در اتاق در یک راستا قرار نگیرید مثلاً  تخت را به صورت مورب نسبت به در اتاق قرار دهید. ایده آل ترین مکان های تختخواب در یک اتاق در شکل نشان داده شده است. قابل درک است که موارد بسیاری ممکن است پیش بیاید و نهایتاً نتوانید موقعیت فرماندهی را حفظ کنید. یکی از راه حل های این موضوع استفاده از آیینه و اصلاح تخت است. با استفاده از یک آیینه و بازتاب آن می توان به در اتاق تسلط داشت. حتی استفاده از یک آیینه مستقل و قرار دادن آن در زاویه مناسب کار ساده تری نیز هست.

بر طبق اصول فنگشویی در اتاق خواب تختخواب مهمترین وسیله و نمایانگر شخصیت شما است. کافی است به این نکته فکر کنید که چند ساعت از شبانه روز را در تختخواب خود می گذرانید

قرار دادن تختخواب در ارتباط با درها

علاوه بر موقعیت فرماندهی دستورالعمل های دیگری نیز وجود دارد که باید هنگام قرار دادن تختخواب خود در ارتباط با درهای اتاق خواب از آنها پیروی کنید. این نکته بسیار معمول است که باز شدن در اتاق منجر به دیده شدن مستقیم تخت نشود. چه بسا هنگامی که به سر درد دچار شده اید و بر روی تختخواب دراز کشیده اید تمایلی به باز شدن در اتاق در راستای سر خود نداشته باشید. همین امر در مورد پاها نیز صادق است و قرار گرفتن آنها در مسیر باد به محض باز شدن در اتاق نیز مطلوب نیست. جانمایی تختخواب به طریقی که پاها به سمت در اتاق قرار بگیرند اغلب با عنوان «موقعیت تابوت» نام برده می شود. اما اگر تنها انتخاب برای تخت همین باشد که تخت و در اتاق در یک راستا قرار بگیرند می توان از یک توپ کریستال فنگ شویی آویزان در نیمه راه و بین تخت و در اتاق استفاده کرد.

فنگشویی در اتاق خواب

قرار گیری تاج تخت در کنار دیوار

سر تختخواب باید توسط دیوار محافظت و پشتیبانی شود. قرار دادن تختخواب در وسط اتاق طرح جالبی به نظر نمی رسد. همیشه به یاد داشته باشید که دیوار پشت سر تختخواب از شما محافظت خواهد کرد. نکته بعدی این است که تا حد امکان از قرار گیری پنجره در پشت تاج تختخواب جلوگیری کنید. این مسئله به ویژه اگر آپارتمان شما در طبقه همکف باشد یا شما دارای مشکلات چشمی باشید بسیار مهم است.

فنگشویی در اتاق خواب

قرار دادن تختخواب به دور از دیوارهای سرویس بهداشتی

دیوار سرویس بهداشتی نباید پشت تاج تختخواب قرار بگیرد و این بدان معنا است که تاج تختخواب به هیچ عنوان با دیوار سرویس بهداشتی (توالت) نقطه اشتراکی نداشته باشد. اما اگر چاره ای جز قرار دادن تخت در این موقعیت وجود ندارد بهتر است تا با استفاده از یک آیینه روی دیوار بالا و پشت تخت حضور توالت فرنگی در پشت سر را کمرنگ کنید و نمای اتاق خواب را نیز افزایش دهید.

فنگشویی در اتاق خواب

فاصله گذاری در هر دو طرف تختخواب

فنگشویی در اتاق خواب بر این باور است که برای بزرگسالان بهتر است فضای باز اطراف تخت در دو سمت چپ و راست در نظر گرفته شود که فاصله مطلوب به صورت حدودی و حداقل ۴۵ سانتیمتر است. وجود فضای خالی در هر دو طرف تختخواب چه برای قسمت زنانه و چه مردانه تعادل لازم را برای هر یک از همسران برقرار خواهد کرد. اگر این امکان وجود ندارد بهترین راه داشتن فضای کافی در کنار دیوار است. همچنین نصب یک آیینه دیواری کنار تخت انرژی دیداری را افزایش خواهد داد. برای کودکان قرار گیری تختخواب آن هم کنار دیوار اشکالی ایجاد نخواهد کرد زیرا سمت باز تخت به راحتی تمام احتیاجات او را بر آورده می کند.

فنگشویی در اتاق خواب

تیرها، سقف ها و سقف های شیب دار

بر طبق اصول فنگ شویی در فضای بالای تختخواب نباید تیرهای سقفی، تیر آهن و سقف شیب دار قرار بگیرد. قرار گرفتن هر کدام از این موارد در بالای تختخواب فشار غیر ضروری را به دنبال خواهد داشت. اما اگر چاره ای نباشد بهتر است تا به کمک مخفی سازی سقف در اصلاح شرایط تلاش کرد. شاید با پوشاندن سقف توسط پارچه یا رنگ آمیزی ماهرانه به طوری که مناطق فرو رفته در راستای دیگر مناطق قرار بگیرند بتوان از اصول فنگشویی تبعیت و ایراد احتمالی را برطرف کرد.

فنگشویی در اتاق خواب

لیست موارد قرار دادن تختخواب بر اساس فنگ شویی

با بررسی اجمالی موارد زیر نحوه قرار دادن تختخواب را برای داشتن یک اتاق فنگشویی شده خوب تضمین می کنید:

  • حفظ موقعیت فرماندهی تختخواب و یا اصلاح آن با آیینه .
  • جانمایی تختخواب در جایی غیر از راستای در اتاق و یا اصلاح آن با آویزان کردن توپ کریستال فنگشویی.
  • حمایت از سر با یک دیوار محکم در پشت تاج تختخواب.
  • پرهیز از قرار دادن تخت در مجاورت دیوار سرویس بهداشتی.
  • رعایت فاصله گذاری در طرفین تختخواب برای بزرگسالان.
  • پرهیز از قرارگیری تختخواب زیر تیرهای سقفی و سقف شیب دار و یا سعی در پوشاندن آنها.

نوشته های مشابه