فضای تجاری و فروش

دکوراسیون جالب یک فروشگاه کفش بچگانه!

ایده‌ی این مربع ها، از دفترهای شطرنجی کودکان آمده است که خطوطی راهنما برای نوشتن و نقاشی کشیدن آنها رسم شده است. . اکنون در فروشگاه راهنمایی برای قرار گرفتن محصولات نیز هست.

در این طراحی از سرامیک های 5×5 ، 10×10 و 20×20 استفاده شده است که در کنار هم در همه جهات گسترده شده اند. در همین حال، طاق ها و باکس هایی از دیوار بیرون آمده اند که در کنار کفش های رنگارنگ، فضایی دلنشین ایجاد می‌کنند.

باکس های نمایش کفش ها در ارتفاع های مختلفی طبقه بندی شده اند تا برای بیننده فضایی جذاب را فراهم کنند.

کفش های فروشگاه در ترکیبی رنگارنگ چیده شده اند.

دکوراسیون این فروشگاه از نوعی سبز آبی روشن (seafoam green) پیروی می کند.
همچنین پرده هایی به کار برده شده اند که نرمی و بافت آنها، گرما و نرمی کودکی را یادآور می‌شوند.

ترجمه شده از سایت دیزاین بوم. (http://www.designboom.com/architecture/nabito-architects-shoe-shop-barcelona-grid-tiles-05-14-2015/)

نوشته های مشابه