فضای اداری

دفتر کاری که از کارکردن در آن خسته نخواهید شد.

معماران Megabudka ،یک کارخانه قدیمی در مسکو را به محلی لذت بخش و هنری ویک نمایشگاه زیبا تبدیل کرده اند.این مکان به گونه ای طراحی و سازماندهی شده، که شما هرچیزی را به جز کارتان، به آسانی فراموش خواهید کرد.

تضاد هوشمندانه ای در ترکیب بین گرما و طبیعی بودن پانلهای چوبی دیوارها و بتن پرداخت شده طبقات به وجود آمده است.ما می توانیم این مکان را یک لابیرنت(ماز یا فضای پیچ در پیچ )بنامیم .نمای بسیاری از بلوکها با وجود عملکرد متفاوت و ارتفاع های مختلف ،بهم پیوسته بوده که سبب ایجاد طراحی داخلی پیچیده و عالی در این پروژه شده است.

رنگهای فراوان استفاده شده در این فضا ،به ایجاد جوی آرامش بخش کمک کرده است.نگاه به آینده در این پروژه، سبب قراردادن مبلمان های مدرن در مکانهای مختلف پروژه شده است. 3d پانلهای دیوارها، دارای معنای مهم ومرتبط بوده و فضای دراماتیکی را که تکمیل کننده ساختار اصلی پروژه است،ایجاد کرده است.

ویژگی مهم بعدی فضا،کتابخانه دیواری است که در یک ضلع این دفترکار،واقع شده و از کف تا سقف ادامه دارد.

و در اخر اینکه شما میتوانید با طراحی فضای کار و استفاده از رنگهای متنوع به بالا رفتن روحیه پرسنل خود و بازدهی بیشتر کمک نمایید و این امر با شناخت کامل از کلیه برندها و تنوع محصولات انها میسر خواهد بود.