دفتر مرکزی ساویس
خیابان یوسف آباد ، خیابان ۱۵ ، پلاک ۳۸ (ساختمان پایا) ، واحد ۱۵، کد پستی : ١٤٣٣٦٧٣٣٧٢

تلفن:
88705523-88705806

88706149-88706289

88706438
فکس:
88704630

نمایشگاه مرکزی مبلمان اداری ساویس
تهران ، بازار مبلمان اداری ایرانیان ، خیابان حافظ
، پایینتر از خیابان جمهوری ، روبروی بازار موبایل ایران
، پلاک ۱۹۱ ، طبقه اول، کد پستی ۱۱۳۵۶۱۳۳۹۴
تلفن:
۶۶۷۳۹۸۹۰-۶۶۷۳۹۸۵۰-
۶۶۷۳۹۸۳۰-۶۶۷۳۹۸۰۷
فکس:
۶۶۷۳۹۹۴۰